De Ondernemersvereniging Epe is druk bezig met de invulling. Wordt vervolgd.